DẤU ẤN MITEC

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC là một trong đơn vị công nghệ thông tin đầu tiên ở Việt Nam, ra đời vào ngày 13/9/1991. Tiền thân là Trung Tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học - Kỹ thuật CAPITEC (trực thuộc Viện Vi Điện tử - Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc Gia). Xuyên suốt 32 năm hình thành và phát triển, MITEC trải qua nhiều hình thái tổ chức.... Xem thêm >>

CUỘC THI VIẾT: MITEC TRONG TÔI

  • MITEC trong tôi
  • MITEC 30 tuổi và tôi tự hào đã đi cùng MITEC một nửa chặng đường.

MEETING TRỌNG THỂ