Niềm vui (MITEC) Tuổi 32
15:42 | 13/09/2023 154

Mười ba tháng chín gần kề

Nhân viên MITEC vui mừng hát ca

Chúc cho MITEC nhà ta

Ngày càng phát triển vươn tầm bay xa

Nhân viên tiêu chí luôn là

Chăm chỉ làm việc chẳng hề kêu ca

Chúc Ban Lãnh đạo nhà ta

Vững tay chèo lái con thuyền ra khơi

Chào tuổi mới - ba mươi hai

Thành công rực rỡ, vươn xa xứng tầm.

Tác giả: Triệu Thị Hằng - MITEC TS