Chúc mừng sinh nhật Công ty
10:03 | 15/09/2023 160

Chúc mừng sinh nhật Công ty!

Bước sang tuổi mới, việc gì cũng thông.

MITEC đoàn kết một lòng,

Kế hoạch vượt mức thành công bội phần.

Doanh thu tăng trưởng nhiều lần,

MITEC khỏe mạnh, tuổi xuân dồi dào.

MITEC sinh nhật đón chào,

Thành công vươn tới đỉnh cao cơ đồ.

MITEC đẹp tựa bài thơ,

Chúc mừng hạnh phúc, ước mơ đong đầy.

MITEC luôn gặp điều may,

Khách hàng, dự án giang tay đón chào.

Cổ tức, thu nhập tăng cao,

MITEC mạnh mẽ bước vào tương lai. 

Tác giả: Nguyễn Văn Vịnh - Phòng TCHC