• MITEC trong tôi
  • 16:56 | 10/09/2021
  • MITEC 30 tuổi và tôi tự hào đã đi cùng MITEC một nửa chặng đường.
  • Phận làm IT
  • 11:18 | 24/08/2021
  • Đây là ca khúc trên nền nhạc "Phận làm con gái".
  • MITEC của tôi
  • 10:15 | 23/08/2021
  • Ba mươi năm - Phấn đấu kiên trì bền bỉ.